Callesen Hejlesen

  • 1. Visa kỹ năng đặc định là gì?

    Ban hành từ thời điểm ngày 01/04/2019, visa kỹ năng đặc định Nhật Bản đang biến thành một trong những vấn đề đc nhiều lao động đặc biệt quan tâm. Có thể nói đây là một tin “cực vui” cho lao động đang khiến việc cũng như đang có ý định sang Nhật thao tác buôn bán. Dưới đây mỗi người sẽ đi t…[Read more]

  • Callesen Hejlesen became a registered member 3 weeks, 1 day ago

Skip to toolbar